Bericht openen
KPN_logo

Rechtbank stelt de ACM grotendeels in gelijk inzake bindende aanwijzing over tarieven KPN voor nummerportering

Rechtbank stelt de ACM grotendeels in gelijk inzake bindende aanwijzing over tarieven KPN voor nummerportering

De rechtbank Rotterdam heeft 11 maart 2021 uitspraak gedaan in een beroep dat KPN, Voiceworks c.s. en BT Nederland c.s. hadden aangespannen tegen een bindende aanwijzing van de ACM. De ACM heeft op vrijwel alle punten gelijk gekregen. Omdat de ACM op twee punten ongelijk heeft gekregen, is het besluit vernietigd. De ACM moet daarom een nieuw besluit nemen. De bindende aanwijzing blijft inhoudelijk wel tot die tijd van kracht.

In de bindende aanwijzing had de ACM bepaald dat KPN met terugwerkende kracht vanaf 18 januari 2017 nieuwe tarieven voor nummerportering, moest vaststellen. Nummerportering is het overstappen van een klant naar een nieuwe telecomprovider met behoud van eigen telefoonnummer(s). De tarieven die de ene telecomaanbieder in rekening brengt bij de andere, mogen volgens de Telecommunicatiewet niet hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten die een aanbieder maakt (kostengeoriënteerde tarieven).

De rechtbank oordeelt dat de ACM een bindende aanwijzing mocht opleggen, zonder dat de ACM nader onderzoek had gedaan naar de noodzaak en proportionaliteit van zo’n aanwijzing. De ACM mocht bij de bindende aanwijzing uitgaan van de daadwerkelijke kosten van KPN en niet van een hypothetisch efficiënte aanbieder. Ook mocht zij aan de bindende aanwijzing terugwerkende kracht toekennen tot 18 januari 2017.

De rechtbank stelt de ACM grotendeels in het gelijk over de verschillende kostenposten die ten grondslag liggen aan de bindende aanwijzing. Wel krijgt KPN gelijk wat betreft de kostenvaststelling van een IT-systeem en Voiceworks c.s. en BT Nederland c.s. wat betreft de vaststelling van bepaalde arbeidskosten.

Wat vooraf ging:
De ACM had naar aanleiding van klachten van telecomaanbieders een onderzoek ingesteld naar de tarieven voor nummerportering van KPN. Het onderzoek leidde tot de conclusie van de ACM dat die tarieven van KPN hoger liggen dan de daadwerkelijke kosten. De ACM had KPN daarom een bindende aanwijzing opgelegd om nieuwe tarieven vast te stellen die wel kostengeoriënteerd zijn. KPN en Voiceworks c.s. hadden bezwaar gemaakt tegen die bindende aanwijzing. De ACM heeft op dat bezwaar beslist en de kostenbasis van enkele tarieven enigszins gewijzigd en terugwerkende kracht toegekend aan die aanwijzing.

KPN heeft beroep ingesteld tegen dat besluit op bezwaar omdat zij meende dat de bindende aanwijzing te verstrekkend was omdat zij nog (extra) kosten maakt die niet tot uitdrukking komen in de tarieven. Ook ging de bindende aanwijzing te ver terug in de tijd. Voiceworks c.s en BT Nederland c.s stelden beroep in omdat zij menen dat de bindende aanwijzing van de ACM lagere tarieven zou moeten bevatten die verder in de tijd terugwerken.

Bekijk de uitspraak ook op Rechtspraak.nl

Bron: ACM

Bericht openen
KPN_logo

KPN heeft snelste mobiele netwerk en beste dekking!

KPN heeft zowel het snelste mobiele netwerk als de beste dekking over het laatste halfjaar van 2020.
Dat blijkt uit de speedtest van Ookla. Daarmee stoot KPN concurrent T-Mobile van de troon.

Snelheid en dekking mobiele netwerk

Ookla maakt voor dit onderzoek gebruik van een ‘Speed Score’ en ‘Coverage Score’. De Speed Score is een getal om de snelheid van het netwerk aan te geven. Het is een combinatie van de up- en downloadsnelheid. De downloadsnelheid weegt zwaarder omdat de gebruikers dit vaker ervaren. De Coverage Score gaat over de dekking en kwaliteit van het netwerk in Nederland.

T-Mobile van de troon gestoten

KPN heeft T-Mobile van de troon gestoten als snelste netwerk. De afgelopen drie jaar was T-Mobile sneller, nu zijn ze ingehaald door KPN. KPN heeft een Speed Score van 87,15 gehaald. De uploadsnelheid lag gemiddeld op 92,51 Mbps en de downloadsnelheid op 19,80 Mbps. Vodafone kwam met een gemiddelde snelheid van 67,97 als minst snel uit het onderzoek.

grafiek speed score ookla
Beste dekking

De dekking van KPN is verreweg als beste uit de test gekomen. De provider scoort hier 833 punten. De Coverage Score wordt bepaald aan de hand van telefoons waar de Ookla speedtest app op is geïnstalleerd. Via deze telefoons wordt gemeten of een netwerk bereik heeft op een bepaalde locatie en hoe sterk dat bereik is.

grafiek coverage score ookla

Bij Millway zijn de abonnementen van deze drie providers aan te sluiten, te verlengen of naar over te stappen. Een goede manier om dit overzichtelijk op de site weer te geven heeft Millway helaas nog niet gevonden. U kunt natuurlijk altijd even contact opnemen met de vraag wat er in uw situatie mogelijk is!

Naast Vodafone, KPN en T-Mobile kunt u ook terecht voor Tele2, Ben, Youfone en Lebara abonnementen.

Scroll naar boven